Iver B. Neumann

Iver B. Neumann

Direktør ved Fridtjof Nansens institutt

Statsviter, sosialantropolog, forsker og forfatter. Tidligere direktør for Norsk utenrikspolitisk institutt.