Essay

Politisk dramaturgi for den utmattede tilskuer

Vanlige fortellinger tenker vi på; mytologier tenker vi med, skriver Jan Grue.