Jan Grue

Jan Grue

professor i kvalitativ metode ved UiO og påtroppende redaktør i Nytt Norsk Tidsskrift

Nyeste bøker: Det var en gang et menneske (sakprosa 2019), Jeg lever et liv som ligner deres (sakprosa 2018), Det blir ikke bedre (roman, 2016) og Normalia (noveller 2015). Grue er professor i kvalitativ metode ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.