Essay

Hele mennesker i en fantastisk verden

Etter Game of Thrones blir det vanskeligere å fortelle historier der funksjonsnedsettelser er en egenskap som gjør bæreren litt mindre til menneske, skriver Jan Grue.