Essay

Tellekantsystemet øker risikoen for at «kunnskap» blir noe som ferdigpakkes, stables og lagres

Hvem skriver vi til når vi skriver de fagfellevurderte artiklene våre, de som er gullstandarden for vitenskapelig kunnskap, spør Jan Grue.