Kommentar

Blir det en korona-babyboom?

Historiske sammenligninger kan gi grunnlag for en slik tese.