Kommentar

Pandemien har gitt vitenskapsformidling en ny plass i samfunnet, skriver Hanne Røislien.