Kommentar

Bildet av terapeuten bygges ut med ulike erfaringer

Bildet som tegnes av en person med utydelige grenser mellom sitt private og profesjonelle liv, er likevel tydelig, skriver Marit K. Slotnæs.