Kommentar

Skoledebatt: «Lærer er sånn lavstatus»

Å gjenreise læreren handler om noe mer enn lønnskamp og prestisje, skriver Marit K. Slotnæs.