Kronikk

Senterpartiet er helt verdiløst for dyrene

En opphetet politisk verdidebatt har utviklet seg over de siste ukene. Men i strebenen etter et varmere samfunn må også de stemmeløse dyrene med. Da er det ett parti som ikke må få vetorett.

Mediene har karakterisert den politiske situasjonen Norge nå står i som en «to uker lang valgnatt» hvor man venter på hvilken side i politikken KrF faller ned på. Dermed ligner også den politiske debatten en valgdebatt – hvor begge sider tilbyr de, etter sitt hode, beste løsningene for et varmere samfunn. Men begge sider gjør best i å huske på at velgerne er opptatt av flere verdier enn de som nå dominerer mediebildet. Én verdi som vokser i viktighet for mange er hvordan vi behandler de stemmeløse – dyrene og naturen.

Et velkjent og velbrukt, men evig aktuelt sitat fra Mahatma Gandhi er: «En nasjons storhet og dens moralske fremskritt kan måles etter hvordan den behandler sine dyr.» NOAH mener det passer å minne om det akkurat nå. For dersom det blir regjeringsskifte etter «valget», er det svært viktig at ikke det innebærer noen tilbakeskritt for dyrene og naturen.

Men hvorfor skulle det det? En rød regjering bør ta minst like mye hensyn til dyrevelferd og engasjement for dyr og natur, som en blå. NOAH tar sitt mandat som en partipolitisk nøytral dyrerettighetsorganisasjon på største alvor. Vi samarbeider både helt til venstre og helt til høyre – og med alle midt imellom som kan tenkes å være åpne for mer hensyn til dyr og natur. Og dette gir resultater for viktige dyrerettighetsspørsmål som folk er opptatt av. Per i dag har Arbeiderpartiet, SV, Venstre, Rødt og MDG klare vedtak om avvikling av pelsdyroppdrett av dyrevelferdshensyn. Venstre har fått med seg Frp og Høyre på å legge frem en lov om avvikling av pelsdyroppdrett i år – i tråd med veterinærfaglige råd. Et slikt vedtak er det stadig større forståelse og støtte for internt i disse partiene. KrF vedtok i 2017 at dyrehold må «ivareta dyrenes naturlige behov» – noe omtrent halvparten av KrFs landsmøte i 2017 mente måtte innebære at minkene skulle kunne svømme og revene kunne grave, slik nettopp deres «naturlige behov» tilsier. Et knappest mulig flertall stemte imidlertid for å beholde formuleringen uten denne presiseringen. Men samtlige partier har uansett beveget seg i retning av mer forståelse for at dyrevelferd er en viktig verdi. Og at det å holde pelsdyrene i trange nettingbur ikke er forenelig med den verdien. Med ett unntak.

Ett parti er i dobbelt forstand så godt som verdiløst for dyrene – Senterpartiet. I programmet nevnes ingen tydelige dyrevelferdssaker, og igjen og igjen har de markert seg som partiet som ikke ønsker at Norge skal følge med i tiden når det gjelder hensyn til dyr. I sin tid insisterte de på å beholde elefanter i sirkus av hensyn til «næringsinteressene» – og på tross av helt klare faglige råd fra norske faginstanser. Heldigvis er det nå et avsluttet kapittel i Norge.

Et av mange tydelige tegn på Senterpartiets problematiske dyrevelferdspolitikk, er insisteringen på å beholde mink og rev i trange nettingbur for å produsere et unødig luksusprodukt som pels. Når opp mot 70 prosent av befolkningen ønsker et forbud mot pelsdyr i bur og veterinærfaglige instanser er samstemte om at dette dyreholdet burde vært forbudt, skal det en vesentlig likegyldighet og arroganse til for å heller sette en marginal næringsinteresse først, slik Senterpartiet gjør.

Dersom Senterpartiet igjen skulle få øverste ansvar for dyrevelferd i Norge, i kraft av landbruksministerposten – enten det skjer snart eller om flere år – er de nødt til å endre sin dyrevelferdspolitikk. De kan ikke lenger stritte imot faglige råd og folkeopinionen. Vårt syn på dyr er i rask endring. Verden går fremover. Det må Senterpartiet snart ta innover seg.

De partiene som har tatt viktige standpunkt for dyrene må ta ansvar og markere klart at et parti som står på stedet hvil når det gjelder dyrevelferd ikke skal få bestemme over noen regjerings dyrevelferdspolitikk. Det blir i første omgang Arbeiderpartiets og SVs oppgave å vise at den dyrevelferdspolitikken en eventuell regjering på venstresiden kan gå god for er deres egen – og ikke Senterpartiets. Også KrF bør stille krav om at visjonen om et varmt samfunn skal inkludere de stemmeløse i skaperverket. Venstre gikk foran som et forbilledlig eksempel da de inkluderte dyrene i regjeringsforhandlingene og vant frem et pelsdyrforbud. De brøt dermed en tradisjon bestående av fraværende politisk handling, der kun tomme ord sto igjen. Dette bør stå som en standard fremover.

Den 27. oktober, for 15. året på rad, arrangeres NOAHs fakkeltog mot pels. Tusenvis av mennesker vil marsjere over hele landet med et klart signal om at vi ikke tolererer noen som helst trenering av pelsforbudet – uansett om regjeringen blir rød eller blå fremover. Dyrene skal ut av nettingburene! Pelsforbudet skal på bordet nå! Det er ikke et alternativ at et parti som alltid setter næringsinteresser foran dyrevelferd, skal ha vetorett i en sak som så mange mennesker bryr seg om og som berører millioner av dyr.

Den for øyeblikket sittende regjeringen har med pelsforbudet, gjort et svært viktig grep for et mer dyrevennlig og fremtidsrettet Norge. De har lyttet til folket og til faginstansene. Det vil også kreves av regjeringer som kommer etter den – uansett hvilke partier de måtte bestå av.

Mer fra Kronikk