Siri Martinsen

Siri Martinsen

Veterinær, leder i NOAH – for dyrs rettigheter

Foto: Bente Isefjær / NOAH