Anna B. Jenssen

Anna B. Jenssen

Tidligere ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Morgenbladet.